Voorwaarden Garanties

1. INLEIDENDE BEPALING

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door de NV FNS / Power Balance Benelux in de schoot van haar website ‘PowerBalanceshop’, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website PowerBalanceshop leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2. BEGRIPPEN

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site PowerBalanceshop wordt verstaan onder:
2.1. PowerBalanceshop: De website van de NV FNS / Power Balance Benelux waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen (.be, .lu, .fr, .nl,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam PowerBalanceshop.
2.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website PowerBalanceshop.
2.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de NV FNS / Power Balance Benelux en de cliënt van de website PowerBalanceshop met betrekking tot de producten die worden aangeboden via PowerBalanceshop.
2.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per categorie,..) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via PowerBalanceshop.
2.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door de NV FNS / Power Balance Benelux via PowerBalanceshop.
2.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. VOORWERP

De NV FNS / Power Balance Benelux biedt met haar online-verkoop producten aan die gewoonlijk verkocht worden in apotheken, met uitzondering van geneesmiddelen op medisch voorschrift.
De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 6). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 8). PowerBalanceshop bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 7).

5. GARANTIEPERIODE

Power Balance Benelux biedt een garantie van twee maanden vanaf de datum van aankoop op alle producten van Power Balance in het geval van een fabricagefout of materialen.

6. TOEPASSING GARANTIE

De garantie wordt gegeven aan de eerste koper van een product bij
aanspraak op garantie, is het noodzakelijk om de factuur of aankoopbewijs met originele verpakking van het desbetreffend product in goed staat.

De garantie zal niet worden toegekend in de volgende gevallen
- Misbruik van het product
- Onjuist gebruik van het product
- Nalatigheid of gebrek aan onderhoud van het product.

De garantie is niet van toepassing op het breken in meerdere stukken van het product.

7. TERUGKEERPROCESS

De klant kan contact opnemen met de klantenservice door het invullen van het formulier die beschikbaar is op de website PowerBalanceShop onder 'Contact'.
De defecte producten moeten worden teruggezonden naar het volgende adres:
N.V. FNS / Power Balance Benelux
Hoge Wei 37
1930 Zaventem - België

8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van moeilijkheden bij de uitvoering van dit contract, de klant en PowerBalanceShop / FNS N.V. behoudt zich het recht, alvorens gerechtelijke stappen om een minnelijke oplossing te zoeken. Anders, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn, ongeacht de plaats van levering van producten of de klant thuis.
De contracten en alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en PowerBalanceShop / FNS N.V.zijn onderworpen aan het Belgische recht.

powerbalance